MENUX

  Zadzwoń +48 608 111 264

  Formularz kontaktowy

  Poznaj korzyści dla swojego pracodawcy   Zadzwoń +48 608 111 264

   Szybka rejestracja

   Przez wykształcenie metodyczne rozumiemy ukończenie studiów kierunkowych typu filologia (przynajmniej licencjat) lub lingwistyka stosowana lub otrzymanie jednego z wymienionych certyfikatów:

   Lp.Rodzaje certyfikatów potwierdzających biegłą znajomość języka angielskiego
   1.Certificate of Proficiency in English (CPE)
   2.International English Language Testing System (IELTS)
   3.Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – Educational Testing Service (ETS):

   wersja iBT (internetowa) – z wynikiem całkowitym minimum 87 pkt,

   wersja CBT (komputerowa) – minimum 213 pkt i dodatkowo minimum 4,5 pkt z pracy pisemnej – TWE oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego – TSE,

   wersja PBT (tradycyjna) – minimum 550 pkt i dodatkowo minimum 4,5 pkt z pracy pisemnej – TWE oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego – TSE,

   4.City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6 funkcjonujący również pod nazwą City & Guilds International ESOL (IESOL)
   5.Pearson Test of English General (dawniej London Tests of English), Level 5 – ocena: pass, merit lub distinction, Edexcel, Pearson Language Tests
   6.Pearson Test of English Academic – z wynikiem 85 pkt i powyżej, Edexcel, Pearson Language Tests
   7.Education Development International (EDI), London Chamber of Commerce and Industry IQ (LCCI IQ), JETSET poziom 7.

   Lub inny certyfikat potwierdzający biegłość językową na poziomie co najmniej C1